Інститут обдарованої дитини НАПН України
Відвідувачам
Вченим
    наукова тематика
    заходи та семінари
    виконані програми
    результати впровадження
    анонси та новини
    аpхів новин
    електрона бібліотека
    дайджест
    аспірантура
    видання

Педагогам та психологам
    семінари та тренінги
    методичне забезпечення

Батькам
    семінари та тренінги
    консалтинговий центр
    література
    перелік базових шкіл
    регіональна система
    МАН

 Документи ІОД
 наукова тематика
 Методичне забезпечення
Опитування
На ваш погляд обдарованість дитини - це вроджена характеристика чи набута?

вроджена (генетично закладена)
більше вроджена, ніж набута
однаково
більш набута ніж вроджена
набута (розвинулась в процесі життя)
Для участі в опитуваннях Ви повинні увійти або зареєструватися
Нові документи
Положення про проведе...
Положення про VІ Всеук...
ICYS_Info2018...
Положення про V Всеукр...
Положення про Всеукра...
ІX Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології навчання обдарованої молоді» 02.11.2017  Друк

ІНСТИТУТ ОБДАРОВАНОЇ ДИТИНИ НАПН УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР «МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ»
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені І. І. МЕЧНИКОВА
ІНСТИТУТ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ОСВІТИ МОН УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ І ГЛОБАЛЬНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ

ІX Міжнародна науково-практична конференція
«Інноваційні технології навчання обдарованої молоді»
6–7 грудня 2017 року, м. Одеса

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції, що спрямована на пошук та виявлення ефективних підходів та технологічних рішень застосування інноваційних технологій навчання обдарованої молоді, зокрема STEM-навчання, в аспекті розвитку здібностей учнів різного віку; пошук інноваційних моделей та технологій психолого-педагогічної підтримки розвитку обдарованої молоді та проблеми інтелектуального саморозвитку особистості дитини.

Мета конференції. Пошук та виявлення ефективних підходів та технологічних рішень застосування інноваційних технологій навчання обдарованої молоді, зокрема методології STEM-навчання в аспекті розвитку здібностей учнів різного віку; пошук інноваційних моделей та технологій психолого-педагогічної підтримки розвитку обдарованої молоді та проблеми інтелектуального саморозвитку особистості дитини.

До участі в конференції запрошуються педагоги, науковці, викладачі ВНЗ, методисти, фахівці в галузі інформаційних технологій та прикладних дисциплін, фахівці навчальних центрів та бізнес-структур, управлінці та керівники навчальних закладів, аспіранти й докторанти.

Науковий керівник – Стрижак Олександр Євгенійович, доктор технічних наук, радник директора Інституту обдарованої дитини НАПН України, заступник директора з наукової роботи Національного центру «Мала академія наук України».

Місце проведення конференції: зала засідань Вченої ради Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, м. Одеса, вул. Дворянська, 2, другий поверх.

Мови конференції: українська, російська, англійська.

Реєстрація учасників: 6 грудня 2017 р. з 9.00 до 10.00, хол другого поверху Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.

Відкриття конференції: 6 грудня о 10.00, зала засідань Вченої ради Одеського національного університету імені І. І. Мечникова.

Наукова тематика конференції охоплює такі проблеми (але не обмежується ними):

 • інноваційні моделі підтримки процесів розвитку особистості дитини;
 • психологія обдарованості;
 • методологія розвитку інтелекту дитини;
 • STEM-освіта трансдисциплінарний підхід навчання;
 • системи управління знаннями в освітньо-інформаційному середовищі як засіб розвитку творчості та обдарованої особистості;
 • інформаційно-освітній простір: методологічні основи проектування, створення, формування;
 • методологія створення електронних підручників;
 • впровадження дистанційних послуг у середній, професійній та вищій освіті;
 • моніторинг якості освіти;
 • вироблення управлінських рішень на основі використання сучасних ІТ-технологій;
 • організація науково-дослідницької діяльності учнівської і студентської молоді з використанням засобів інформаційно-освітнього простору;
 • розвиток професійної компетентності вчителя у системі неперервної освіти;
 • єдиний освітній простір: технологічні засади,особливості формування;
 • інформаційні технології як шлях впровадження STEM-освіти;
 • вітчизняні, зарубіжні надбання та інноваційні рішення в освіті;
 • STEM-освіта як інновація оновлення технологій навчання природничо-математичних дисциплін.

Програмою роботи конференції передбачено проведення пленарного засідання, наукових дискусій на секційних засіданнях, круглий стіл, обговорення та прийняття резолюції конференції.

Оргкомітет приймає заявки на проведення науково-практичних заходів з проблематики конференції – круглих столів, майстер-класів, тренінгів, презентацій, тощо.

* УВАГА! Учасники, що заявляють та проводять захід в рамках конференції, організаційний внесок (50 грн.) – не сплачують! Бажаючих провести в рамках конференції презентацію чи майстер-клас просимо повідомити оргкомітет до 30.11.2017 р.

ФОРМИ ТА УМОВИ УЧАСТІ

1. Очна участьорганізаційний внесок 50 грн. (включає: безпосередньо участь у заході, розміщення публікації в матеріалах конференції (стаття чи тези доповіді), програму конференції – 1 примірник, ідентифікаційний бедж, сертифікат учасника конференції організаційні витрати), сплачується при реєстрації.

* Увага! Вартість очної участі не включає: вартість збірника матеріалів конференції, який можна замовити додатково:

 • роздрукований варіант – вартість 1-го примірника 150 грн.
 • електронний варіант на CD-диску – вартість 1-го CD-диску 50 грн.

Проїзд, проживання та харчування за рахунок відряджуючої сторони.
Про необхідність резервування готелю прохання повідомити до 01.12.2017 р.

2. Заочна – включення доповіді в програму заходу та розміщення публікації в збірнику матеріалів конференції. Вартість заочної участі – 200 грн. (включає: розміщення публікації, програму конференції, 1 примірник збірника матеріалів конференції – роздрукований варіант, сертифікат учасника). Вартість заочної участі сплачується на розрахунковий рахунок Організатора на підставі договірних документів, які буде надіслано на електронну адресу учасника після подання Заявки на участь.

* Увага! Вартість заочної участі не включає витрати на поштову пересилку матеріалів конференції.

Для участі у роботі конференції необхідно до 25 листопада 2017 року (включно) надіслати в оргкомітет на електронну адресу 2275423@ukr.net (тема «Конференція ІТ») заявку-учасника за формою, що додається (на кожного учасника окремо)

вимоги до подання публікацій
в збірник матеріалів конференції

Тези – обсягом до 5 сторінок, статті – обсягом до 7 сторінок надсилати до 25.11.17 р. на електронну адресу: 2275423@ukr.net з темою листа «Публікація. Конференція ІТ».

Вимоги до оформлення тез та статей: формат сторінки А4, поля (всі) 2,5 см, шрифт TimesNewRoman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5; праворуч прізвище та ініціали автора жирним шрифтом, під ними назва навчального закладу/установи, організації, населеного пункту, електронна адреса автора, курсивом; далі НАЗВА статті по центру рядка ВЕЛИКИМИ літерами ЖИРНИМ шрифтом. У наступному рядку анотація та ключові слова російською та англійською мовами курсивом з вирівнюванням по ширині. Далі, після пропуску одного рядка, текст статті, після якого, ЛІТЕРАТУРА (список використаних джерел; посилання у тексті на літературу і сайти записуються у квадратних дужках).

Матеріали в збірнику конференції будуть друкуватися у авторській редакції.

РОЗМІЩЕННЯ «ДАК–ПУБЛІКАЦІЇ»

Увага! Учасники конференції, також мають можливість розмістити свою публікацію в ДАК-виданнях:

1. Щомісячний науково-методичний журнал «ОСВІТА ТА РОЗВИТОК ОБДАРОВАНОЇ ОСОБИСТОСТІ» (Свідоцтво: серія КВ № 19047-7837Р, 2012 р.). Вартість 1 сторінки А4 (коректорського варіанту) – 35 грн.

Авторський екземпляр журналу – безкоштовно.

Матеріали оформлюються відповідно до вимог Постанови ВАК від от 15.01.2003Х27-05/1. Для розгляду питання про публікацію статті в фаховому виданні необхідно надіслати статтю та відомості про авторів на електронну пошту ilv@iod.gov.ua. Обсяг наукової статті: магістрам, аспірантам – 6–12 сторінок; докторам – 15–20 сторінок.

* Рукописи проходять рецензування редакційною колегією, за результатами якого приймається рішення про доцільність публікації статей або необхідності їх доопрацювання авторами, враховуючи зауваження.

 1. Збірнику наукових праць «Наукові записки Малої академії наук України» (Свідоцтво: серія КВ № 19257-9057Р, 2012 р.) Серія: «Педагогічні науки». Публікація безкоштовна. Статті (до 10 сторінок) надсилати на електронну адресу: savchenko_irina@ukr.net. Матеріали оформлюються відповідно до вимог Постанови ДАК від от 15.01.2003 Х27-05/1, проставляється індекс УДК, рисунки та графіки розміщуються у статті в одному із форматів (jpeg,bmp, tif, gif). Всі об’єкти в простих рисунках, які зроблені у Word, мають бути обов'язково згруповані. За достовірність фактів, цитат, власних імен, географічних назв, посилань на літературні джерела та інші відомості відповідають автори публікацій. Надсилаючи статтю до редакції, автор дає автоматичну згоду на її публікацію. Редакція зберігає за собою право на редагування і скорочення матеріалів. Оргкомітет залишає за собою право відхиляти статті, що не відповідають тематиці конференції та її науковому рівню.

ОРГКОМІТЕТ

Інститут обдарованої дитини НАПН України,  вул. Січових Стрільців (Артема), 52-д, Київ, 04053

Контакт з організаційних питань і публікації матеріалів конференції:

Шульга Валентина (044) 227-54-23, (067) 729-94-01, (063) 644-34-78, 2275423@ukr.net

Контакти розміщення «ДАК-публікацій»:

Щомісячний науково-методичний журнал «ОСВІТА ТА РОЗВИТОК ОБДАРОВАНОЇ ОСОБИСТОСТІ» – Іващенко Любов Василівна – р. 483-3433, ilv@iod.gov.ua

Збірник наукових праць «Наукові записки Малої академії наук України» – Савченко Ірина Миколаївна – (044) 489-55-17, моб.: +380 097-960-0092, savchenko_irina@ukr.net

Запрошуємо до співпраці рекламодавців,
спонсорів та інших зацікавлених осіб.
                                                    Оргкомітет конференції

 

Переглядів 1489 · Друк
Коментарі
Коментарі відсутні
Додати коментар
Будь ласка, увійдіть на сайт під власним логіном для додавання коментарів