Інститут обдарованої дитини НАПН України
Відвідувачам
Вченим
    наукова тематика
    заходи та семінари
    виконані програми
    результати впровадження
    анонси та новини
    аpхів новин
    електрона бібліотека
    дайджест
    аспірантура
    видання

Педагогам та психологам
    семінари та тренінги
    методичне забезпечення

Батькам
    семінари та тренінги
    консалтинговий центр
    література
    перелік базових шкіл
    регіональна система
    МАН

 Документи ІОД
 наукова тематика
 Методичне забезпечення
Опитування
На ваш погляд обдарованість дитини - це вроджена характеристика чи набута?

вроджена (генетично закладена)
більше вроджена, ніж набута
однаково
більш набута ніж вроджена
набута (розвинулась в процесі життя)
Для участі в опитуваннях Ви повинні увійти або зареєструватися
Нові документи
Полож...
Полож...
Полож...
Полож...
Полож...
Аспірантура

В Інституті обдарованої дитини НАПН України проводиться навчання в аспірантурі для здобуття вищої освіти за ступенем доктора філософії відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.

Галузь знань:           Освіта
Шифр:                      01
Код:                         011
Спеціальність:          Науки про освіту (що відповідає нинішній спеціальності 13.00.01  - загальна педагогіка та історія педагогіки)

Підготовка здійснюється за рахунок:
- коштів Державного бюджету України – за державним замовленням;
- коштів юридичних та фізичних осіб – на умовах контракту.

Форма навчання:
- з відривом від виробництва;
- без відриву від виробництва.

Правила прийому до аспірантури

Контакти: Крамар Валентина Йосипівна, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-Д, V поверх, кім. 513, тел. (044) 481 27 29, е-mail: iod@iod.gov.ua

Документи до аспірантури подаються з 3 по 27 травня.
Вступні іспити починаються з 1 червня.

Вступники до аспірантури подають такі документи:

  • заява в паперовій формі на ім'я директора подається вступником  особисто;
  • особовий листок з обліку кадрів;
  • список опублікованих наукових праць і винаходів. Вступники, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові доповіді (реферати) з обраної ними наукової спеціальності;
  • медичну довідку про стан здоров'я за формою №286-у;
  • копію диплома про закінчення вищого закладу освіти із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста чи магістра;
  • посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності складених кандидатських іспитів);
  • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру;
  • копії документів. які підтверждують право вступника на додаткові бали відповідно до п.7 розділу V Правил прийому до аспірантури.

Паспорт та диплом про вищу освіту подаються вступником особисто.

Наукові дослідження аспірантів визначаються провідними напрямами науково-дослідницької роботи Інституту обдарованої дитини НАПН України.

Постанова Президії про затвердження положення

Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів у Національній академії педагогічних наук України

Паспорт спеціальності 13.00.01

Положення про приймальну комісію

Права та обов"язки аспірантів