Інститут обдарованої дитини НАПН України
Відвідувачам
Вченим
    наукова тематика
    заходи та семінари
    виконані програми
    результати впровадження
    анонси та новини
    аpхів новин
    електрона бібліотека
    видання
    семінари та тренінги
    методичне забезпечення

АСПІРАНТУРА
    про аспірантуру
    вступ до аспірантури
    нормативні документи
    освітній процес

Педагогам та психологам
    консалтинговий центр
    перелік базових шкіл
    регіональна система
    МАН

 Документи ІОД
 наукова тематика
 Методичне забезпечення
Опитування
На ваш погляд обдарованість дитини - це вроджена характеристика чи набута?

вроджена (генетично закладена)
більше вроджена, ніж набута
однаково
більш набута ніж вроджена
набута (розвинулась в процесі життя)
Для участі в опитуваннях Ви повинні увійти або зареєструватися
Нові документи
Положення про проведе...
Положення про VІ Всеук...
ICYS_Info2018...
Положення про V Всеукр...
Положення про Всеукра...
Навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Відповідно до освітньо-наукової програми Інституту в галузі 01 «Освіта/Педагогіка» за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» спеціалізації «Освіта та розвиток обдарованої особистості», розрахованої на 40 кредитів, передбачено опанування аспірантами таких циклів дисциплін:

І. Цикл загальної підготовки (18 кредитів), 600 годин

   1 НМКД Філософія освіти і теорія пізнання
   2 НМКД Іноземна мова та академічне письмо
   3 НМКД Методологія і технології педагогічного дослідження
   4 НМКД Використання технічних засобів у педагогічному дослідженні
   5 НМКД Оформлення результатів дисертаційного дослідження та його захист

II. Цикл професійної підготовки (16 кредитів), 480 годин
2.1. Нормативні навчальні дисципліни (6 кредитів), 180 годин

   6 НМКД Інтелект
   7 НМКД Обдарованість
   8 НМКД Творчість

2.2. Навчальні дисципліни за вибором аспіранта (10 кредитів), 300 години

   9.1 НМКД Спостереження у педагогічному дослідженні
   9.2 НМКД Опитування і опитувальники
   9.3 НМКД Тестові методи діагностики
   10.1 НМКД Технології розвитку здібностей обдарованих дітей дошкільного віку
   10.2 НМКД Виховання обдарованих дітей шкільного віку
   10.3 НМКД Креативний розвиток обдарованої особистості у системі загальної середньої і вищої освіти
   11.1 НМКД Підготовка педагогічних кадрів до роботи з обдарованими
   11.2 НМКД Проектування і створення інтелектуального середовища для розвитку обдарованих
   11.3 НМКД Законодавче і нормативне забезпечення диференційованого навчання обдарованих

ІІІ. Практична підготовка (6 кредитів), 180 годин

   Програма дослідницької практики
   Програма педагогічної практики